Grön formpressning trä

Grön formpressning av trä

Vi jobbar enligt ISO 9001 och 14001 i vår verksamhet sedan många år tillbaka.

Vårt spillmaterial återvinns och blir till värme i våra lokaler och vi köper grön el.

Många av våra kunder svanenmärker sina produkter och med det fanér och lim vi använder uppfyller vi alla kriterier för att bli godkända enligt Svanens riktlinjer.