Grön formpressning trä

Grön formpressning av trä

Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan år 2000 och jobbar aktivt med vårt system. Det lim vi använder vid formpressning har den lägsta formaldehydehalt som för närvarande finns tillgängligt för vår industri på marknaden.

Vi återvinner vårt spillmaterial som blir till värme i våra lokaler och köper grön el.

Många av våra kunder svanenmärker sina produkter och med det fanér och lim vi använder uppfyller vi alla kriterier för att bli godkända enligt Svanens riktlinjer.