Från spånkorgar till formpressade fanérdetaljer

Från spånkorgar till formpressning av fanérdetaljer

Åberg & Söner är ett familjeföretag som grundades 1913 av Olof Åberg.

Verksamheten som till en början bestod av spånkorgstillverkning utvecklades till en grossiströrelse med egen tillverkning av spånkorgar och leksaker i trä. Under 1940-talet ombildades företaget till aktiebolag och Olofs söner blev delägare.

I slutet av 1940-talet började man tillverka och sälja köksstolar typ pinnstolar och ca 15 år senare skaffade Åberg & Söner sin första formpress för att kunna formpressa sitsar till köksstolarna. I början av 1960-talet medförde lågprisimporten att försäljningen av köksstolar minskade och företaget började i stället specialisera sig som underleverantör av sitsar och ryggar till stålrörsmöbler.

Denna specialisering har under åren utvecklats till alla typer av formpressade fanérdetaljer till möbel- och inredningsindustrin.