Formpressning trä

Formpressning...

Av fanérdetaljer är vi på Åberg & Söner duktiga på. Formpressning har vi inriktat oss på sedan början av 1960-talet. Vi arbetar med mångfald och fri form som passar alla personligheter.

Kvalitet och flexibilitet är nyckelord för oss. Sedan många år tillbaka är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer inom företaget och det gör att vi kan lägga fokus på att ge våra kunder formpressade fanérdetaljer med rätt kvalitet och att kunna leverera dem i rätt tid.

Vi har lång erfarenhet i branschen. 2013 fyllde vi 100 år!